การเดินทาง(ราคาโดยประมาณ)
1.รถประจำทางปรับอากาศ(สุรินทร์ - ปราสาท)   ราคา  25  บาท
2.รถจักรยานยนต์รับจ้าง(บขส.ปราสาท - สพป.สร.3)    ราคา  20 บาท
3.รถจักรยานยนต์รับจ้าง(สพป.สร.3 - รพ.ปราสาท)  ราคา  20 บาท
ที่พัก(ดูตำแหน่งในแผนที่ขวามือหรือดูจากเอกสารประชาสัมพันธ์)

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอทราบเวลาเดินรถ สุรินทร์ - ปราสาท ทั้งรอบเช้าและบ่าย ด้วยครับ

พิศาล กล่าวว่า...

รถบัสมีทุกครึ่งชั่วโมง
รถตู้ทุกชั่วโมง
ขึ้นที่ บขส.
เริ่มประมาณ 06.00 - 19.00 น.